شرکت بازار سنج سایان

شرکت بازار سنج سایان ارائه کننده خدمات اقتصادی در حوزه فناوری

شرکت بازارسنج سایان در زمینه تولید نرم افزارهای اقتصادی از سال 89 با استقرار در پارک علم و فناوری استان آذربایجانشرقی در حال فعالیت بوده و تولید نرم افزار پیش بینی از جمله محصولات منحصر بفرد در کشور توسط این مجموعه صورت گرفته است. با بهره گیری از نرم افزار پیش بینی  و دیگر ابزارهای اقتصادی متخصصین شرکت بازارسنج در زمینه خدمات اقتصادی و سرمایه گذاری همچون ارزیابی های اقتصادی، رتبه بندی، ارائه طرح های کسب و کار(BP) و همچنین مشاوره های سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی برای شرکت های دانش بنیان و فناور در حال فعالیت می باشد.

www.ecosayan.com

خدمات اقتصادی- مشاوره اقتصادی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات اقتصادی - رتبه بندی شرکت

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات اقتصادی - پیش بینی های اقتصادی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات ارزیابی - تهیه طرح کسب و کار (BP)

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

خدمات ارزیابی - ارزیابی اقتصادی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش
برو بالا