صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی در راستای حمایت از فناوری در کشور، سعی در جذب بهترین و توانمندترین جوانان دانش آموخته و مستعد این مرز و بوم را دارد

صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی به عنوان نهادی نوپا اما تاثیرگذار در اقتصاد کلان کشور با رویکردی دانش محور، مسئولیت دارد تا بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی را به ثروت های  زاینده تبدیل کرده و سهم نسل های آینده کشور را از این ذخایر ملی حفظ کند. از این رو  منابع انسانی صندوق توسعه ملی، نقش کلیدی و پر اهمیتی را در دستیابی به این اهداف مهم و سرنوشت ساز بر عهده دارد.

صندوق توسعه ملی در این راستا، سعی در جذب بهترین و توانمندترین جوانان دانش آموخته و مستعد این مرز و بوم را دارد.

http://www.ndf.ir/

info@ndf.ir

حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین مالی و تسهیلات – تسهیلات صندوق توسعه ملی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش
برو بالا