هلدینگ خدمات

ارائه کلیه خدمات در حوزه های مختلف برای شرکت های فناور و دانش بنیان از طرف هلدینگ خدماتی شرکت های دانش بنیان انجام می گیرد

برو بالا