خدمات حمایتی و توانمندسازی:

با توجه به نوع فعالیت شرکت های فناور و دانش بنیان، حمایت از این مجموعه ها بلاتردید نقش اصلی و اساسی در پیشبرد اهداف کلان ملی داشته، لذا برنامه‌ ها و قوانین مختلفی در حمایت و توانمند سازی این شرکت ‌ها بصورت مستمر تصویب و اجرایی می‌شوند.

استفاده از این تسهیلات و حمایت‌ها در توسعه و استمرار فعالیت‌های شرکت‌ها نقش اساسی دارد. لذا سامانه آوند مستعد است با رصد خدمات مختلف ارائه شده در سطح کشور، موارد را به تناسب موضوع و به تفکیک ارائه کننده خدمات و حمایت ها در اختیار مخاطبین محترم قرار دهد.

شایان ذکر است، خدمات بخش حمایتی و توانمندسازی سامانه، برگرفته از تسهیلات و حمایت های مختلف ارائه شده از سوی ارگان ها و نهادهای مرتبط با فناوری در کشور می باشد و مخاطبین محترم می توانند مجموعه ای از خدمات فناوری ارائه شده در این بخش که بصورت تجمیع شده موجود است را بر اساس نیازمندیهایشان بررسی و استفاده نمایند.

جهت دسترسی و استفاده آسان تر، خدمات ارائه شده در این قسمت به بخش های ذیل تقسیم بندی شده است:

حمایت های ذیل قانون؛

حمایت ها با همکاری دستگاه های مختلف در کشور؛

حمایت ها در راستای برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و صادرات و تبادل فناوری

و همچنین خدمات در قالب حمایت های ارائه شده ارگان ها و نهادهای دولتی و خصوصی حامی فناوری در سطح ملی

و نهایتا خدمات حمایتی بصورت منطقه ای در سطح استان مربوطه

خدمات اقتصادی و سرمایه گذاری:

خدمات اقتصادی در راستای امکان سنجی و ارزیابی طرح، پروژه یا محصول از ابعاد مختلف بخصوص از منظر اقتصادی و مالی می باشد. بلاتردید داشتن نقشه راه اقتصادی به اندازه نقشه فنی از اهمیت بسزایی برخوردار است. داشتن توجیه اقتصادی مناسب و ارزش افزوده‌ی بالای محصولات در انجام مراحل مختلف فعالیت‌ های تجاری ‌سازی بعلت بازگشت سرمایه اولیه و بازخورد مالی مناسب، در بقاء و استمرار و همچنین توسعه شرکت ها نقش بسزایی دارد. بر این اساس داشتن یک چشم‌انداز اقتصادی دقیق از بروز مشکلات و موانع پیش بینی نشده جلوگیری می کند و جذب تسهیلات مختلف مالی و حتی حمایتی را تسهیل می نماید و همچنین در صورت نیاز به مشارکت و سرمایه‌گذاری مالی، روند سرمایه گذاری تسهیل می گردد.

در این راستا اهمیت معرفی تسهیلات بانکی مرتبط با فعالیت های فناورانه و فرآیند جذب آن و از سوی دیگر ایجاد ارتباط تنگاتنگ فی مابین شرکت های فناور و دانش بنیان با سرمایه گذاران در جهت مشارکت سرمایه‌گذاران در طرح‌ ها و محصولات فناور و دانش بنیان مشهود بوده و یکی از اصلی ترین برنامه های اجرایی سامانه آوند برای توسعه و ارتقاء شرکت های فناور و دانش بنیان می باشد.

خدمات اقتصادی، خدمات ارزیابی، خدمات سرمایه گذاری، خدمات مالی و همچنین خدمات امور مالیاتی از عناوین اصلی این بخش می باشند.

خدمات بازرگانی و امور صادراتی:

با توجه به مراحل مختلف انجام داد‌و‌ستد بین‌المللی و واردات و صادرات، امور بازرگانی نیازمند داشتن پیش ‌نیازهای مختلفی از جمله داشتن کارت بازرگانی، حساب ارزی و... می باشد. بعلت وجود قوانین مختلف و فرآیند اجرایی متنوع این بخش و عدم شناخت برخی شرکت‌ ها از روند مراحل و همچنین زمان نسبتا طولانی بروکراسی این امور، تفویض اختیار به مجموعه‌ های مرتبط و متخصص در این زمینه در تسریع روند فعالیت‌ های شرکت‌ های فناور و دانش بنیان نقش بسزایی دارد. لذا در این راستا برای تامین و مرتفع نمودن این امور برای متقاضیان خدمات لازم از طریق سامانه آوند ارائه می گردد.

خدمات بازاریابی و تجاری سازی:

بازاریابی و تجاری سازی محصول نقطه ی به ثمر نشستن فعالیت چندین ساله فنی و تخصصی یک تیم می باشد، زیرا که بهره برداری و استمرار فعالیت در کسب و کار راه اندازی شده در گرو موفقیت در امر فروش است. پس نتیجه حاصل از موضوع، داشتن توجه ویژه و حساسیت بسیار بالا برای این بخش از مراحل کسب و کار می باشد. شرکت های فناور و دانش بنیان به جهت تولید محصولات فناور و نوآور دارای ظرفیت های ارزشمندی در بازار هستند که بنابراین در صورت مدیریت صحیح بازار می تواند نقطه قوت شان به حساب آید و موجب موفقیت چشم گیری در امر تجاری سازی شود.

فرآیند بازاریابی و تجاری‌سازی به علت مراحل پیچیده و دشوار از قیمت گذاری تا فروش محصول، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و توصیه متخصصین این حوزه در سامانه آوند برای مجموعه های فناور و دانش بنیان این است که، از همان مراحل تولید یا حتی قبل از شروع به نمونه سازی و تولید محصولات در جهت تحقیقات بازار فعالیت نموده و با هوشیاری کامل نسبت به خدمات ارائه شده در این حوزه برنامه ریزی مدونی داشته باشند.

در این راستا سامانه آوند با تحقیقات گسترده در این حوزه و بهره گیری از تجارب متخصصین تجاری سازی، نسبت به طبقه بندی فرآیند فروش و صادرات محصولات فناور و دانش بنیان و همچنین ایجاد ارتباط تنگاتنگ با عامیلن فروش و ایجاد شبکه توزیع محصولات و خدمات بصورت مکانیزه اقدام نموده است.

این قسمت در قالب بخشهای از جمله: خدمات توسعه بازار (بازاریابی، شبکه توزیع و پخش) و مدیریت انتقال فناوری تقسیم بندی شده و قابل بهره برداری متقاضیان محترم می باشد.

خدمات حقوقی و مالکیت فکری:

در عصر کنونی، فناوری از جایگاه مهمی در توسعه کشورها و جوامع مختلف برخوردار است و با توسعه فناوری، دامنه قوانین حمایتی نیز بیشتر می شود. اختصاص مواد درسی مرتبط با حوزه فناوری تنها در مقاطع تحصیلات عالی در دانشکده های حقوق و پیچیدگی مسائل این حوزه از سوی دیگر، لزوم کار گروهی در این بخش را موجب می شود. خدمات این بخش در دو حوزه حقوقی و خدمات اجرایی مالکیت فکری ارائه می گردد. حوزه حقوقی شرکت های فناور، مواردی همچون مشاوره و وکالت، تنظیم قراردادها، آموزش بایسته های ضروریِ حقوقی برای کارکنان و سایر چالش های حقوقی شرکت ها را در بر می گیرد. بخش اجرایی مالکیت فکری نیز شامل مسائل اداری و پیگیری صدور و اخذ مجوزهای شرکت های فناور و دانش بنیان در داخل و عرصه بین الملل می شود که توسط کارشناسان و وکلای رسمی دادگستری صورت می گیرد. دلیل ارائه خدمات اجرایی مالکیت فکری و حقوقی در این بخش، در هم تنیدگی این دو حوزه به هم می باشد.

خدمات فنی و مدیریتی:

علم و هنر برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل و نهایتاً ایجاد هماهنگی برای رسیدن به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده مدیریت نامیده می شود.

مهمترین مباحث در این زمینه؛ مدیریت فناوری، مدیریت راه اندازی و توسعه کسب و کار فناورانه و همچنین مدیریت منابع انسانی برای مجموعه های فناور و حتی مجموعه های مشتاق به فعالیت در حوزه فناوری می باشند.

این بخش از خدمات سامانه آوند به نحوی پیاده سازی شده است که می تواند قسمت عمده موارد فوق الذکر را پوشش داده و نیازمندیهای مختلف این حوزه از شرکت های فناور و دانش بنیان را مرتفع نماید.

در بخش مدیریت فناوری، شرکت ها و صنایع مختلف می توانند جهت راه اندازی بخش تحقیق و توسعه و همچنین راه اندازی خط تولید دانش بنیان با بهره گیری از سیستم مکانیزه موجود و بکارگیری تیم های تخصصی پیشنهادی سیستم مکانیزه، نسبت به رفع نیازمندی خود اقدام نمایند.

مجموعه های فناور با بهره گیری از بخش مدیریت راه اندازی و توسعه کسب و کار فناور، می توانند نسبت به توسعه فعالیت خود به سمت تولید دانش بنیان از فرآیند و نقشه راه این بخش استفاده نمایند.

در راستای بهره مندی از فرآیند راه اندازی بخش تحقیق و توسعه و راه اندازی خط تولید دانش بنیان، بررسی و استفاده از بخش های مختلف مدیریت فناوری و مدیریت راه اندازی کسب و کار فناور ضرروی بوده و نقشه راه و فعالیت در این قسمت ترسیم شده است.

با توجه به اهمیت نیروی انسانی متخصص برای فعالیت های مختلف شرکت های فناور و دانش بنیان، استفاده از تسهیلات و حمایت های موجود اشتغالزایی و همچنین مدیریت صحیح منابع انسانی و از طرفی ارتباط مکانیزه متخصصین با تولید کنندگان از مهمترین قابلیت های سامانه آوند بوده که در بخش مدیریت منابع انسانی پیاده سازی شده و قابل دسترسی و استفاده برای متقاضیان محترم می باشد.

آخرین اخبار سامانه

آخرین اخبار فناوری

برو بالا