حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - توانمندسازی شرکت های دانش بنیان – خدمات طراحی برنامه راهبردی

تسهیلات و خدمات توانمندسازی در قالب خدمات طراحی برنامه راهبردی، اعم از؛ کارگاه های توانمندسازی کارگزاران، هاب های تجاری سازی و... برای شرکت های دانش بنیان از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه می شود.

توانمندسازی شرکت های دانش بنیان خدمات طراحی برنامه راهبردی

تامین منابع مالی، تنها یکی از چالش های شرکت های دانش بنیان به ویژه شرکت های دانش بنیان نوپا است.

اغلب کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان نوپا، در زمینه مسائل مدیریتی شامل مدیریت کلان کسب و کار، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و ... نیز نیازمند توسعه و توانمندسازی هستند. از این رو صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اجرای ماموریت خود و کمک به تحقق اقتصاد دانش بنیان در کنار ارائه تسهیلات مالی به شرکت های دانش بنیان، خدمات توانمندسازی را نیز در بسته حمایت های خود قرار داده است. دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توسعه رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان در سطح ملی و بین المللی با استفاده از نظرات مشاوران تخصصی اقدام به ارائه مشوق ها و تسهیلات توانمندسازی می کند.

پورتال توانمندسازی:

شرکت های دانش بنیان با ورود به پورتال توانمندسازی به آدرسcbd.nsfund.ir  می توانند برای دریافت خدمات توانمندسازی از صندوق نوآوری و شکوفایی، اقدام کنند.

ویژگی اصلی این پورتال ارائه خدمات مختلف و فراهم کردن بسترهایی برای ارتباط دو طرفه با شرکت های دانش بنیان است.

برنامه های راهبردی دفتر توانمندسازی:

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توسعه رقابت پذیری شرکت‌ های دانش بنیان در سطح ملی و بین المللی از نیمه دوم سال 1394 آغاز به فعالیت نموده است. این دفتر بر اساس مطالعات بین المللی و ملی و با استفاده از نظرات مشاوران تخصصی و شرکت های دانش بنیان، اقدام به تدوین برنامه ای راهبردی و عملیاتی جهت ارائه مشوق ها و تسهیلات توانمندساز به شرکت های دانش بنیان نموده است. بر این اساس هفت طرح راهبردی با عناوین توانمندسازی پایه، توانمندسازی اختصاصی، خوشه برتر، شرکت رقابت پذیر، کارگزار راهنما، شبکه ملی توانمندسازی و پیمایش هدفمند به همراه 46 برنامه عملیاتی برای تحقق اهداف چهارگانه ذیل طراحی گردید.

 • ارتقاء توانمندی های شرکت های دانش بنیان از زمان آغاز تا پایان تعامل با صندوق نوآوری و شکوفایی در ابعاد مختلف، جهت تحقق رشد پایدار آن ها در تمامی مناطق ایران
 • حمایت از شکل گیری خوشه های فناوری و نوآوری شرکت های دانش بنیان در راستای ارتقاء توانمندیهای مکمل و تکمیل زنجیره ارزش خوشه ها
 • حمایت از ایجاد زیرساخت ها و استانداردهای ملی و بین-المللی جهت ارتقاء توانمندیهای شرکت های دانش بنیان جهت رقابت پذیری در سطح ملی و بین المللی
 • حمایت از تقویت و شکل گیری اکوسیستم مجموعه های توانمندساز شرکت های دانش بنیان اعم از شرکت های خدمات تجاری سازی، کارگزاران صندوق و صندوق های همکار و نهادهای واسط در تمامی مناطق ایران

خلاصه ای از رویکرد طرح های مذکور در ذیل ارائه شده است.

تدوین برنامه های راهبردی خوشه ها

توسعه فناوری یکی از عوامل افزایش توان رقابت اقتصادی کشورها می باشد. به طور ویژه اقتصاد دانش بنیان، وابستگی جدی به توسعه نوآوری در شرکت های دانش بنیان دارد. در همین راستا شرکت های دانش بنیانی که با صندوق همکاری نموده اند، توانسته اند طرح های نوآورانه و فناورانه ارزشمندی را به اجرا بگذارند. این شرکت ها که به صورت انفرادی به صندوق مراجعه نموده اند، هم اکنون در قالب خوشه های مختلف فناوری تقسیم بندی شده اند. صندوق نوآوری و شکوفایی با درک این موضوع که خوشه های نوآوری و فناوری می توانند در ایجاد و جهت دهی به جریان های نوآوری و فناوری نقشی اساسی ایفا کنند، اقدام به طراحی خدمتی جهت تدوین ره نگاشت فناوری خوشه های شناسایی شده در صندوق با اهداف ذیل نموده است:

 • شناخت صحیح از فناوری ها/محصولات فناورانه در رشته فعالیت منتخب
 • ایجاد خوشه نوآوری در رشته فعالیت منتخب
 • تدوین نقشه راه توسعه نوآوری فناورانه/محصول فناورانه در رشته فعالیت منتخب
 • ارائه الگوی پیاده سازی نقشه راه توسعه نوآوری فناورانه/محصول فناورانه در رشته فعالیت منتخب

در این طرح، سه گروه شرکت های دانش بنیان به عنوان تولید کنندگان دانش فنی، شرکت های صنعتی بزرگ به عنوان متقاضیان فناوری و تسهیلگران از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل شبکه ای هم افزا جهت تدوین ره نگاشت فناوری خوشه را می دهند. ره نگاشت فناوری در لایه های مختلف از جمله لایه علمی، فنی و توانمندسازها در محدوده مشخص زمانی طراحی می شود.

با توجه به این امر، صندوق نوآوری و شکوفایی از بهترین مشاوران طراحی ره نگاشت در کشور دعوت نموده است تا اجرای این طرح را با همراهی خوشه فناوری ایجاد شده در صندوق بر عهده بگیرند. در همین راستا، شرایط اتی جهت بهره برداری شرکت های دانش بنیان از این خدمت، از طریق پورتال توانمندسازی به آدرس cbd.nsfund.ir  اطلاع  رسانی می شود.

برنامه های مختلف در راستای برنامه های راهبردی:

مجموعه کارگاه های توانمندسازی کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی

دفتر توانمندسازی و امور کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای طرح راهبردی توانمندسازی اختصاصی و با هدف توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های تجاری ساز و کارگزاران دانش بنیان اقدام به ارائه کارگاه های آموزشی می نمایند.

هاب های تجاری سازی:

هاب های تجاری سازی مجموعه هایی هستند که به طور ساختاری با مجموعه گسترده ای از شرکت های دانش بنیان در ارتباط هستند و وظیفه ارائه خدمات توانمندسازی و تجاری سازی به شرکت های دانش بنیان را به عنوان نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی بر عهده دارند.

اهداف:

 • تجمیع فعالیت ها در استان ها و خوشه های فناوری و تخصصی
 • ارائه خدمات گسترده تر و تخصصی تر
 • افزایش حجم ارائه خدمات تجاری سازی در سطح کشور
 • توسعه مجموعه های تجاری سازی در کشور
 • هم افزایی با مجموعه های ملی توانمندساز

جایزه شکوفایی:

تجاری سازی دستاوردهای شرکت های دانش بنیان کوچک

منبع: صندوق نوآوری و شکوفایی

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا