حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - تسهیلات به صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری

تسهیلات به صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری جهت حمایت این مجموعه ها از شرکت های دانش بنیان و فناور ارائه می شود.

تسهیلات به صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری

خدمات تسهیلات صندوق در حال حاضر شامل مجموعه اقداماتی است که برای تأمین منابع مالی یا ضمانتی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان صورت می پذیرد و شامل انواع وام (قرض الحسنه، ترجیحی یا متعارف) برای انواع کاربردها (سرمایه در گردش، سرمایه ثابت)، انواع ضمانت نامه (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت) ، لیزینگ (اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی) و یارانه سود تسهیلات بانکی می باشد.

تعاملات مناسب با بانک ها توسط این صندوق سبب شده که شرکت هایی که در نظام بانکی از اعتبار لازم برخوردار نیستند بتوانند از خدمات بانکی بهره مند شوند.

تاکنون شرکتهای دانش بنیان گیرندة اصلی تسهیلات صندوق بوده اند و علاوه بر آنها شرکت های خدمات تجاری سازی نیز از این تسهیلات بهره مند شده اند. زمینه برای استفاده صندوق های پژوهش و فناوری نیز از تسهیلات صندوق فراهم شده است.

تسهیلات به صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری جهت حمایت این مجموعه ها از شرکت های دانش بنیان و فناور ارائه می شود.

منبع: صندوق نوآوری و شکوفایی

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا