برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از ثبت پتنت، علامت تجاری و طرح صنعتی

در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان، بخش از هزینه های ثبت پتنت، علامت تجاری و ... پرداخت می شود

حمایت از ثبت پتنت، علامت تجاری و طرح صنعتی:

معاونت علمی و فناوری (کانون پتنت) ضمن ارائه مشاوره درباره ثبت پتنت، علامت تجاری و طرح صنعتی، با بهره گیری از وکلا و کارگزاران معتبر، بخشی از هزینه های ثبت آن را نیز پرداخت می کند.

50 درصد از هزینه ها تا سقف 10 میلیون ریال

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه  tms.daneshbonyan.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نمایند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا