خدمات ارزیابی - ارزیابی قابلیت تجاری سازی

تجاري‌‌سازي يافته هاي پژوهشي، حلقه اتصال فناوري و بازار است و تمرکز آن بر حلقه هاي انتهايي زنجيره ارزش است

ارزیابی قابلیت تجاری سازی

تجاري‌‌سازي يافته هاي پژوهشي، حلقه اتصال فناوري و بازار است و تمرکز آن بر حلقه هاي انتهايي زنجيره ارزش است.

امروزه نقش دانش، فناوری و مهارت‌های مرتبط با آن‌ها در دستیابی شرکت‌ها به مزیت‌های رقابتی بازار، از اهمیتی روزافزون برخوردار گردیده است.

بدیهی است، تجاری‌ سازی فناوری ‌های توسعه یافته در مراکز تحقیق و توسعه شرکت‌ ها و مؤسسات، یکی از حلقه ‌های اصلی دستیابی به منفعت ‌های مالی و در نتیجه بازگشت سرمایه‌گذاری ‌های صورت گرفته است. 

فرآیند پیچیده تجاری‌سازی را می‌توان در گام های اصلی فرصت، حفاظت، طرح کسب و کار و برنامه تجاری‌سازی، تیمسازی و تأمین سرمایه و اجرای طرح و توسعه محصول دستهبندی نمود. تهیه برنامه مستند از این فرآیند نیازمند بهره گیری از تیم های تخصصی در این حوزه بصورت مستمر می باشد.

مطالعات تجاری سازی یکی از اساسی ترین فاکتورهای فعالیت در فضای کسب و کار داخلی و بین المللی می باشد.

در این راستای بهره مندی از یک کسب و کار فناورانه انعطاف پذیر می تواند در قابلیت تجاری سازی محصولات یا خدمات موجود نقش آفرین باشد، لذا ارزیابی تجاری سازی محصولات، خصوصا محصولات فناورانه از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و بایستی حتی در مراحل تولید تا بسته بندی و نوع توزیع این مهم مدنظر باشد.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا