خدمات بازرگانی – لیزینگ

خدمات لیزینگ برای شرکت های فناور و دانش بنیان در قالب خدمات بازرگانی

لیزینگ

لیزینگ یک رشته فعالیت اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر - اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به ‌منظور بهره‌برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌گردد. لذا روش لیزینگ، مجموعه‌ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و در نهایت، فروش (تملیک) را در بر می‌گیرد.

با اینکه طی دو دهه اخیر لیزینگ در کشور از رشد چشمگیری برخوردار بوده ولی همچنان این صنعت در راه ورود و توسعه به بازار دانش فنی و کالاهای فناور بوده و پیش بینی می شود در آینده از رشد چشمگیری در حوزه فناوری برخوردار باشد.

گروه بازرگانی سامانه آوند با داشتن روابط موثر با انواع شرکت های لیزینگی در کشور فعالیت شما را پس از آنالیز در راستای استفاده از انواع لیزینگ ها بخوبی هدایت می نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا