خدمات سرمایه گذاری- جذب سرمایه گذاری

جذب سرمایه گذاری یکی از عوامل رشد و توسعه دانش بنیان و فناور بوده که نیازمند آماده سازی برخی از زیرساخت ها جهت ترغیب سرمایه گذار از سوی شرکت های فناور و دانش بنیان می باشد

جذب سرمایه گذاری

تامین سرمایه می تواند از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت گیرد، ولی با توجه به نوع سرمایه گذاری که این بخش به سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی اشاره دارد، لذا ملاک سرمایه گذاران حقوقی منجمله؛ صندوق های مالی و بانک ها می باشند. موضوع بسیار حائز اهمیت در این خصوص نوع صندوق و قراردادی است که فی مابین سرمایه گذار و شرکت عقد می گردد، با توجه به اینکه صندوق های مالی حامی فناوری در کشور با نگرشی حمایتی به موضوع فناوری توجه دارند، لذا همکاری با این مجموعه ها یک همکاری مطمئن محسوب می شود.

بخش اقتصادی و سرمایه گذاری سامانه آوند در راستای ایجاد ارتباط موثر مابین شرکت های دانش بنیان و فناور با بخش سرمایه گذاری در صدد برآمد علاوه بر معرفی صندوق های مالی و اعتباری حامی فناوری در کشور و اطلاع رسانی از فرآیند جذب سرمایه از این مراکز، نسبت به شناسایی و عقد تفاهم نامه با دیگر مراکز پولی و مالی کشور اقدام نماید. متخصصین این سامانه با توجه به اینکه از خود مجموعه های فناور و دانش بنیان تشکیل شده و فعالیت می نمایند، شدیدا به موضوع منافع شرکت های دانش بنیان و فناور در تمامی حوزه ها توجه ویژه دارند.

موضوع حائز اهمیت در جذب سرمایه در تمامی حوزه ها، خصوصا حوزه فناوری و دانش بنیان، شفافیت مستندات فنی و اقتصادی، و همچنین ظرفیت های صادراتی و چشم انداز فنی و اقتصادی کسب و کار فناور و دانش بنیان می باشد.

لذا با توجه به موضوع فوق الذکر و توجه ویژه کارشناسان سامانه برای موفقیت در جذب سرمایه ها از منابع ذکر شده، چندین پیش نیاز زیربنایی را شناسایی نموده که در بخش های مختلف سامانه برای استفاده شرکت های فناور و دانش بنیان به صورت مکانیزه و نیمه مکانیزه پیاده سازی شده است؛ که در واقع با انجام مراحل مختلف در سامانه، اهداف فوق محقق می گردد.

از جمله مواردی که برای بخش سرمایه گذاری (اشخاص حقیقی یا حقوقی) قابل توجه است، عبارتنداز؛

  • رتبه بندی شرکت از لحاظ اقتصادی می باشد که در صورت ثبت اطلاعات شرکت در بخش مربوط به سیستم رتبه بندی، قابل بهره برداری برای خود مجموعه و در صورت لازم و نیاز به جذب سرمایه گذار از طریق خود مجموعه فناور (از داخل پنل مدیریتی شرکت و با انتخاب خود مجموعه) در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد.
  • داشتن طرح کسب و کار (BP)، از دیگر مواردی ایست که در این قسمت سامانه از طرف کارشناسان مربوطه ارائه می شود.
  • داشتن نقشه راه فناوری بسیار حائز اهمیت بوده، که در بخش فنی و مدیریتی بصورت نیمه مکانیزه پیاده سازی شده است، تا شرکت ها دانش بنیان و فناور از این قسمت بهره مند شوند. لازم به توضیح است، با توجه به اینکه نقشه راه فناوری موجود در سامانه، از اطلاعات زیرساختی، فنی و اقتصادی خود مجموعه ها پایه ریزی می شود، لذا مستندسازی کلیه فعالیت های شرکت ها خصوصا شرکت های فناور بسیار حائز اهمیت است و در فرآیند بهبود نتایج نقشه راه فناوری مثمرثمر خواهد بود.

 

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا