حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تسهیلات سربازی کارکنان شرکت های دانش بنیان - تسهیلات نظام وظیفه در قالب شرکت های همکار دفاعی

افراد فعال در شرکت های مرتبط دفاعی می توانند با توجه به کسب امتیاز لازم از تسهیلات نظام وظیفه در قالب شرکت های همکار دفاعی استفاده نمایند

تسهیلات نظام وظیفه در قالب شرکت های همکار دفاعی:

شرکت های همکار دفاعی(عضو مرکز سمتا؛ وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)

افراد کلیدی فعال در شرکت های همکار دفاعی (عضو مرکز سمتا)، می توانند بر روی پروژه مرتبط در شرکت خود فعالیت و کارت پایان خدمت دریافت کنند.

روش استفاده از حمایت:

فرد متقاضی در سامانه Soraya.bmn.ir   ثبت نام و پس از احراز امتیاز لازم، به بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح معرفی می شود. یا در صورت فعالیت در شرکت های همکار دفاعی (عضو مرکز سمتا)، به مرکز سمتا مراجعه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر

برو بالا