برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – مشاوره قراردادهای تبادل فناوری

بخش عمده ای از هزینه مشاوره قراردادهای تبادل فناوری به شرکت های دانش بنیان به صورت بلاعوض پرداخت می شود

مشاوره قراردادهای تبادل فناوری:

بخش عمده ای از هزینه مشاوره به شرکت های دانش بنیان به صورت بلاعوض پرداخت می شود.

  • مقدماتی: 100 درصد هزینه تا سقف 20 ساعت یا 30 میلیون ریال
  • جامع: 50 درصد هزینه تا سقف 40 ساعت یا یک مورد ارجاع از ابتدا تا انتها با سقف 100 میلیون ریال

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا