خدمات بازرگانی- کارت بازرگانی

انجام امور بازرگانی در خصوص کارت بازرگانی برای شرکت های فناور و دانش بنیان

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی سندی است که به موجب آن می توان اقدام به صادرات و واردات کالا نمود و توسط شعب اتاق بازرگانی  به نام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر میشود. و بعنوان اصلی ترین مدرک یک وارد کننده کالا ضروری می باشد.

تولید کنندگان کالا و خدمات دانش بنیان جهت صادرات و واردات کالا و یا حتی فناوری نیازمند داشتن کارت بازرگانی می باشند. انجام امور دریافت کارت بازرگانی از سوی بخش های همکار برای شرکت های فناور و دانش بنیان انجام می گیرد.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور

برو بالا