حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – فن بازار ملی ایران – بازاریابی عمومی محصولات دانش بنیان

بازاریابی عمومی محصولات دانش بنیان در پورتال فن بازار ملی انجام می شود

بازاریابی عمومی محصولات دانش بنیان:

معرفی محصولات B2C   و دارای مشتری عام با همکاری فروشگاه های معتبر اینترنتی همچون دیجی کالا و بامیلو و... با شرایط ویژه.

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه Techmart.ir  مراجعه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا