حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان - ضمانت نامه بانکی

تسهیلات ضمانت نامه بانکی در راستای حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان برای شرکت های دانش بنیان دارنده کالا و خدمات دانش بنیان از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه می شود.

حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان - ضمانت نامه بانکی

خدمات تسهیلات صندوق در حال حاضر شامل مجموعه اقداماتی است که برای تأمین منابع مالی یا ضمانتی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان صورت می پذیرد و شامل انواع وام (قرض الحسنه ، ترجیحی یا متعارف) برای انواع کاربردها (سرمایه در گردش ، سرمایه ثایت) ، انواع ضمانتنامه (شرکت در مناقصه ، حسن انجام کار ، پیش پرداخت) ، لیزینگ (اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی) و یارانه سود تسهیلات بانکی می باشد.

تعاملات مناسب با بانک ها توسط این صندوق سبب شده که شرکت هایی که در نظام بانکی از اعتبار لازم برخوردار نیستند بتوانند از خدمات بانکی بهره مند شوند.

تاکنون شرکتهای دانش بنیان گیرندة اصلی تسهیلات صندوق بوده اند و علاوه بر آنها شرکت های خدمات تجاری سازی نیز از این تسهیلات بهره مند شده اند. زمینه برای استفاده صندوق های پژوهش و فناوری نیز از تسهیلات صندوق فراهم شده است.

طرح تسهیل در صدور ضمانت نامه شرکت های دانش بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی براساس بند 4 ماده 3 و ماده 6   اساسنامه صندوق و مواد 14، 15 و 16  آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 28/08/91  هیات وزیران، مجاز است به منظور حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان انواع خدمات ضمانت نامه ای را بطور مستقیم یا از طریق بانک عامل و صندوق های حمایتی صادر نماید.

 1. انواع ضمانت نامه های قابل صدور
 • شرکت در مناقصه / مزایده
 • حسن انجام کار / تعهدات
 • پیش پرداخت
 • استرداد حسن انجام کار (استرداد کسور وجه الضمان)
 • ضمانت نامه اعتباری
 • حد اعتباری: حد اعتباری متقاضی به میزان حجم اعتبار شرکت گفته می شود که یکبار در کمیته اعتباری به تصویب رسیده و به متقاضی اعطا می شود. پس از اخذ حد اعتباری شرکت می تواند بدون ارسال درخواست مجدد، تا پایان حد ارائه شده در اسرع وقت ضمانت نامه دریافت کند.
 1. انواع روش های تسهیل در صدور ضمانت نامه
 • پوشش کسر وثایق و ودائع شرکت ها
 • کمک بلاعوض بخشی از کارمزد صدور
 • پرداخت وام قرض الحسنه بابت ودیعه ضمانت نامه شرکت های نوپا
 • صدور ضمانت نامه اعتباری جهت اخذ تسهیلات از بانک ها
 • اعطای حد و سقف اعتباری
 1. شرایط متقاضی
 • موضوع درخواست ضمانت نامه دانش بنیان باشد.
 • ارائه اسناد مثبته موضوع ضمانت نامه

·  شرکت در مناقصه/ مزایده: آگهی مربوطه یا نامه کارفرما

·  حسن اجرای تعهدات / کار: نامه تاییدیه کارفرما مبنی بر بنده شدن در مناقصه و درخواست ضمانت نامه + پیش نویس قرارداد با کارفرما

·  پیش پرداخت: تصویر قرارداد امضا شده با کارفرما

·  حد اعتباری: مستندات اعتباری و سوابق شرکت

سایر نکات قابل توجه

 • مدت زمان مورد نیاز جهت ارزیابی درخواست شرکت حداقل 30 روز می باشد.
 • جهت ضمانت نامه های فوری می توان از حد اعتباری استفاده نمود.
 • بهره برداری همزمان از انواع تسهیلات و سایر خدمات صندوق، با خدمت تسهیل در صدور ضمانت نامه بلامانع است.

منبع: صندوق نوآوری و شکوفایی

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا