برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – آموزش های بازرگانی و صادرات

حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در دوره های آموزشی بازرگانی و صادرات انجام می شود

آموزش های بازرگانی و صادرات:

بخشی از هزینه حضور شرکت های دانش بنیان در دوره های داخلی و خارجی آموزش بازرگانی و صادرات به صورت بلاعوض پرداخت می گردد.

(حداکثر 70 درصد سقف برای دوره های حضوری داخلی و به تربیت 20 و 50 میلیون ریال)

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا