برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – حمایت از صادرات و تبادل فناوری – ثبت محصولات، داروها و علائم تجاری

بخشی از هزینه های ثبت علائم تجاری در بازارهای بین المللی هدف شرکت های دانش بنیان دارای پتانسیل صادراتی، توانمند و برتر صادراتی پرداخت می گردد

حمایت از ثبت محصولات داروها و علائم تجاری:

بخشی از هزینه های ثبت علائم تجاری در بازارهای بین المللی هدف شرکت های دانش بنیان دارای پتانسیل صادراتی، توانمند و برتر صادراتی پرداخت می گردد.

70 درصد بلاعوض تا سقف 500 میلیون ریال

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه tms.daneshbonyan.ir  یا tesc.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا