برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – حمایت از تهیه گزارش نیازسنجی مجوز و استاندارد

بخشی از هزینه های نیازسنجی مجوزها و استانداردهای شرکت های دانش بنیان به صورت بلاعوض پرداخت می گردد

حمایت از تهیه گزارش نیاز سنجی مجوز و استاندارد:

بخشی از هزینه های نیازسنجی مجوزها و استانداردهای شرکت های دانش بنیان به صورت بلاعوض پرداخت می گردد.

  • سطح اولیه: 100 درصد هزینه ها
  • سطح پیشرفته: 50 درصد هزینه ها تا سقف 10 میلیون ریال

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه  tms.daneshbonyan.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نمایند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا