برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان و حمایت از صادرات و تبادل فناوری – برنامه توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان – نشست های پرسش و پاسخ

نشست های پرسش و پاسخ با برخی از مسئولین مرتبط با خدمات حمایتی از شرکت های دانش بنیان جهت رفع مشکلات مختلف برگزار می شود

نشست های پرسش و پاسخ:

در زمینه قوانین و مسائل پایه ای کسب و کار نظیر بیمه تامین اجتماعی، قانون کار، مالیات، گمرک و... با حضور مسئولین سازمان های مربوطه به صورت رایگان برگزار می گردد.

روش استفاده از حمایت:

شرکت به سامانه  tms.daneshbonyan.ir   مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نمایند.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا