حمایت های ذیل قانون - معافیت از حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی

معافیت از حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی

معافیت از حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی:

شرکت های دانش بنیان برای واردات مرتبط با فعالیت های دانش بنیان شامل موارد زیر، می توانند از این معافیت استفاده نمایند:

1) ماشین آلات خط تولید در راستای تولید کالاهای دانش بنیان

2) تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفیت

3) کالاها و قطعات برای ساخت محصولات دانش بنیان تا حد نمونه اولیه

4) کالا با هدف مهندسی معکوس

روش استفاده از حمایت:

شرکت ها به بخش معافیت گمرکی سامانه Daneshbonyan.ir مراجعه و تقاضای خود را به customs@daneshbonyan.ir   ارسال نمایند. پس از بررسی توسط دبیرخانه و تطابق با پروانه گمرکی، تاییدیه به گمرک ارسال می شود.

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا