حمایت ها با همکاری دستگاهها و ارگان های مرتبط – تامین نیروی انسانی کارآمد – ایران تلنت

جذب نیروی انسانی متخصص بر اساس نیاز شرکت های دانش بنیان با تسهیلات ویژه در سایت ایران تلنت امکان پذیر می باشد

ایران تلنت:

دسترسی به بانک نیروی انسانی متخصص و امکان آگهی فرصت شغلی با 40درصد تخفیف به شرکت های دانش بنیان نوپا و تولیدی ارائه می گردد. همچنین امکان آگهی فرصت کارآموزی برای شرکت ها و جذب کارآموز به صورت رایگان خواهد بود.

روش استفاده از حمایت:

Irantalent.com

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت از شرکت های دانش بنیان

برو بالا