حمایت های ذیل قانون – تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی - سرمایه گذاری - مشارکت در طرح های سرمایه گذاری فناورانه

انواع خدمات سرمایه گذاری و مشارکت اعم از مشارکت در طرح های سرمایه گذاری فناورانه از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه فناوری در کشور، ارائه می شود.

سرمایه گذاری - مشارکت در طرح های سرمایه گذاری فناورانه

مشارکت و سرمایه گذاری

مشارکت حقوقی و مدنی صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های دانش بنیان شرکت های دانش بنیان پس از ارزیابی های فنی و اقتصادی مطابق با معیارهای صندوق صورت می گیرد. علاوه بر این صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی تأسیس و یا حضور در صندوق های خطرپذیر (VC) با مشارکت فعالین این حوزه را دارد.

سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان شرکت های دانش بنیان:

انواع خدمات قابل ارائه:

 1. مشارکت حقوقی در شرکت های دانش بنیان:

در این نوع از مشارکت، سهام شرکت تا سقف 49 درصد در ازای سرمایه گذاری در شرکت دانش بنیان به تملک صندوق در خواهد آمد.

 1. مشارکت مدنی در شرکت های دانش بنیان:

در این نوع از مشارکت، صندوق نوآوری و شکوفایی متناسب با سهم الشرکه نقدی خود، در طرح های دانش بنیان شرکتهای دانش بنیان سرمایه گذاری خواهد کرد.

 1. سرمایه گذاری غیرمستقیم در شرکت های دانش بنیان از طریق صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر:

صندوق علاوه بر سرمایه گذاری مستقیم، از طریق صندوق هایی که در آنها سقف 49 درصد سهامدار است نیز می تواند در طرح های دارای ریسک و بازدهی بالا سرمایه گذاری نماید.

فرآیند ارسال طرح به معاونت سرمایه گذاری:

 1. مراجعه به وب سایت صندوق
 2. تماس با واحد فناوری اطلاعات صندوق نوآوری و شکوفایی (IT)
 3. دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت ورود به کاربرگ مقدماتی
 4. تکمیل کاربرگ مقدماتی و مهر و امضا نمودن تمامی صفحات آن
 5. ارسال تصویر کاربرگ تکمیل شده (در صورت نیاز اصل کاربرگ نیز از متقاضی دریافت خواهد شد)
 6. دریافت کد پیگیری

اهداف کلان معاونت سرمایه گذاری:

 • حمایت از توسعه و ارتقای زیست بوم کارآفرینی در کشور از طریق راه اندازی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر
 • رشد سهم سرمایه های ملی و بین المللی در سبد خدمات تامین مالی
 • ارتقای ظرفیت نوآوری شرکت های دانش بنیان در فضای ملی و بین المللی
 • افزایش حرفه ای گری در تامین مالی طرح های فناورانه شرکت های دانش بنیان
 • افزایش اثر بخشی سرمایه صندوق در صندوق های پژوهشی و فناوری کشور

مخاطبین معاونت سرمایه گذاری:

 1. شرکت های دانش بنیان شامل؛ شرکت های دانش بنیان نوپا، شرکت های دانش بنیان تولیدی و شرکت های دانش بنیان صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان با داشتن شرایط زیر:
 • دارای طرح با بازدهی اقتصادی مناسب
 • دارای دانش فنی ارزشمند
 • دارای طرح با توجیه فنی و اقتصادی
 • دارای تیم اجرایی توانمند
 • دارای محصول با بازار مناسب
 1. شرکت ها یا صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر با داشتن شرایط زیر:
 • دارای توان مالی مناسب
 • برخوردار از سابقه سرمایه گذاری خطرپذیر در ایده های فناورانه و نوآورانه
 • آشنا با ضوابط و محدویت های سرمایه گذاری خطرپذیر

مزیت های سرمایه گذاری:

 1. عدم محدودیت میزان سرمایه گذاری برای همه انواع شرکت های دانش بنیان
 2. تسهیم ریسک بین شرکت دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی
 3. عدم نیاز به تامین وثیقه مشابه با شرایط تسهیلات
 4. تسهیم ریسک بین صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های همکار
 5. سود منطقی و عادلانه در مقایسه با سایر نهادهای مالی
 6. عدم تمایل صندوق به تصدی گری و مدیریت شرکت های دانش بنیان
 7. مشاوره و هدایت منابع مالی شرکت های دانش بنیان به سمت سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان سودآور
 8. حمایت معنوی، فکری، مدیریتی و مشاوره سیاست گذاری در راهبری کسب و کار

منبع: صندوق نوآوری و شکوفایی

مدارک عنوان شده از طرف ارائه کننده خدمت

حمایت های ذیل قانون

برو بالا