شرکت تعاونی فناوران آلما

شرکت تعاونی فناوران آلما ارائه کننده خدمات فناوری در حوزه نقشه راه فناوری و راه اندازی بخش تحقیق و توسعه برای شرکت های فناور و دانش بنیان

شرکت تعاونی فناوران آلما ارائه کننده خدمات فناوری در حوزه نقشه راه فناوری و راه اندازی بخش تحقیق و توسعه برای شرکت های فناور و دانش بنیان می باشد

از دیگر فعالیت های شرکت برگزاری رویدادهای استارت آپ تخصصی و همایش ها و نمایشگاه های مختلف می باشد

www.irfitness.com

info@irfitness.com

خدمات توسعه بازار - برگزاری همایش، نمایشگاه و استارت آپ

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

مدیریت فناوری – ارتباط با مراکز رشد مرتبط

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

مدیریت فناوری – برگزاری استارت آپ تخصصی

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

مدیریت فناوری – تدوین نقشه راه فناوری

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش

مدیریت فناوری – شناخت نقشه راه فناوری

تعداد خدمات دهنده : 1 نمایش
برو بالا